Această clasă include:

  • servicii de investigare a potențialului pieței, acceptarea și familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor față de produse și servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării de produse noi
  • servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice și sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor