Această clasă include acordarea de consultații, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare; obiective și strategii de marketing; planificarea, și politici privind resursele umane; strategii de compensare și pensionare; planificarea producției și planificarea controlului.

Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanță, îndrumare sau asistență operațională pentru firme și servicii publice cu privire la:

  • proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar
  • consultanță și asistență acordată firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control, managementul informației etc.

Clasă CAEN 7022 exclude:

  • proiectarea de software (programe) pentru sisteme de contabilitate, vezi CAEN 6201
  • consultanță și reprezentare juridică, vezi CAEN 6910
  • activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, vezi CAEN 6920
  • activități de consultanță legate de arhitectură și inginerie, vezi CAEN 7111; CAEN 7112
  • activități de consultanță legate de mediul înconjurător, agronomie, securitate și similare, vezi CAEN 7490
  • activități de consultanță privind selecția și plasarea forței de muncă, vezi CAEN 7810
  • activități de consultanță în învățământ, vezi CAEN 8560