Această clasă include activități ale unităților centrale administrative care supraveghează și conduc alte unități ale companiei sau întreprinderii și care își asumă planificarea strategică sau organizatorică și rolul de a lua decizii; unitățile din această clasă exercită un control operațional și conduc operațiunile zilnice ale unităților conexe.

Această clasă include activități ale:

  • sedii/birouri centrale ale societăților, întreprinderilor
  • birouri administrative centralizate
  • birouri corporative
  • birouri zonale și regionale
  • birouri administrative ale filialelor

Clasă CAEN 7010 exclude:

  • activități ale companiilor de tip holding, neangajate în activități de management, vezi CAEN 6420