Această clasă include:

 • reprezentarea juridică a intereselor unei părți împotriva alteia, în fața instanțelor judecătorești sau a altor organisme juridice, prin persoane care sunt membre ale baroului de avocați sau sub supravegherea acestora:
  • consultanță și reprezentare în procese civile
  • consultanță și reprezentare în procese penale
  • consultanță și reprezentare în legătură cu litigiile de muncă
 • consultanță și asistență generală, redactarea de documente juridice:
  • clauze de constituire a societăților comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înființarea unei societăți comerciale
  • brevete și drepturi de autor
  • redactarea de contracte, testamente, acte de încredințare etc.
 • alte activități ale notarilor publici, notarilor de drept civil, aprozilor, judecătorilor de instrucție și birourilor de arbitraje, activități de expertiză criminalistică și expertize tehnice judiciare

Clasă CAEN 6910 exclude: