Această clasă include gestionarea și supervizarea piețelor financiare, de către alte autorități decât cele publice, cum ar fi:

  • tranzacții prin bursa de mărfuri
  • tranzacții la termen prin bursa de mărfuri
  • tranzacții de titluri de proprietate
  • tranzacții de acțiuni
  • schimburi de acțiuni sau opțiuni privind mărfurile