Această clasă include:

 • activități de servicii financiare care se referă în primul rând la contractarea de împrumuturi de către instituții neimplicate în intermedierea monetară, unde acordarea creditelor poate lua o varietate de forme, cum ar fi împrumuturi, ipoteci, cărți de credit etc., oferind următoarele tipuri de servicii:
  • acordarea creditelor de consum
  • finanțarea comerțului internațional
  • asigurarea finanțării pe termen lung a industriei, de către băncile industriale
  • împrumuturi monetare în afara sistemului bancar
  • acordarea de credite pentru cumpărarea locuințelor, de către instituții specializate care nu primesc depozite
  • servicii de amanetare și gaj

Clasă CAEN 6492 exclude:

 • acordarea de credite pentru cumpărarea de locuințe de către instituții specializate (bănci pentru locuințe), vezi CAEN 6419
 • activități de închiriere de bunuri (leasing operațional), vezi diviziunea CAEN 77, potrivit tipului de bun închiriat
 • acordare de credite de către asociații de persoane (patronale, profesionale, etc.), vezi CAEN 9499