Această clasă include activități de expoatare, întreținere și asigurare a accesului la facilitățile de transmisie a vocii, datelor, informațiilor, sunetelor și imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicații prin satelit.

Această clasă include de asemenea furnizarea programelor audio și video, primite de la canalele, rețelele și stațiile de televiziune sau rețele de radio, către consumatori, prin sisteme de satelit casnice. Unitățile clasificate aici nu produc în general programe de radio sau TV. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de transmisie prin satelit.

Clasă CAEN 6130 exclude:

  • recomercializarea serviciilor de telecomunicații, vezi CAEN 6190