Această clasă include activități de expoatare, întreținere și asigurare a accesului la facilitățile de transmisie a vocii, datelor, informațiilor, sunetelor și imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicații fără cablu.

Aceste facilități oferă transmisia multidirecțională prin intermediul undelor aeriene și se bazează fie pe tehnologie unică fie pe o combinație de tehnologii. Se mai includ activitățile de întreținere și exploatare a facilităților de comunicații prin pager, precum și a rețelelor de telecomunicații de telefonie celulară și altor tipuri de telecomunicații prin rețele fără cablu. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la internet prin operatorul infrastructurii de rețele fără cablu.

Clasă CAEN 6120 exclude:

  • recomercializarea serviciilor de telecomunicații, vezi CAEN 6190