Această clasă include:

 • editarea (inclusiv on-line) de:
  • cataloage
  • fotografii, gravuri și cărți poștale
  • felicitari
  • formulare
  • afișe, reproduceri ale operelor de artă
  • materiale publicitare
  • alte tipărituri
 • editări on-line de informații statistice sau alte informații

Clasă CAEN 5819 exclude:

 • editarea de ziare exclusiv publicitare, vezi CAEN 5813
 • furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicații și servicii de furnizarea a acestora), vezi CAEN 6311