Această clasă include activitățile de editare a cărților în formă tipărită, în format electronic sau audio, ori pe Internet.

Această clasă include:

  • editarea cărților, broșurilor, pliantelor și materialelor similare, inclusiv editarea dicționarelor și a enciclopediilor
  • editarea atlaselor și hărților
  • editarea cărților în format audio
  • editarea enciclopediilor etc. pe CD-ROM

Clasă CAEN 5811 exclude:

  • producția de globuri pământești, vezi CAEN 3299
  • editarea de materiale publicitare, vezi CAEN 5819
  • editarea cărților de muzică și a partiturilor, vezi CAEN 5920
  • activități ale autorilor independenți, vezi CAEN 9003