Această clasă include:

 • expedierea mărfurilor
 • aranjarea sau organizarea operațiunilor de transport, rutier, maritim, aerian sau pe calea ferată
 • organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup (inclusiv ridicarea și livrarea mărfurilor și gruparea expedierilor)
 • procurarea și emiterea documentelor de transport și a documentelor de expediție (scrisori de trăsură)
 • activități ale agenților vamali
 • activități ale agenților de exemplupediere a mărfurilor maritime și aeriene
 • activități ale brokerilor pentru spații pe nave și aeronave
 • activități de manipulare a mărfurilor, de exemplu ambalarea temporară în lăzi pentru unicul scop al protejării mărfurilor în timpul tranzitului, despachetarea din lăzi, extragerea de eșantioane, cântărirea mărfurilor

Clasă CAEN 5229 exclude:

 • activități de curierat, vezi CAEN 5320
 • activitățile de asigurare pentru transportul cu autovehicule, transportul maritim și aerian, vezi CAEN 6512
 • activități ale agențiilor de voiaj, vezi CAEN 7911
 • activități ale tur-operatorilor, vezi CAEN 7912
 • activități de asistență turistică, vezi CAEN 7990