Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 4799


Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor

Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor

Această clasă include:

  • comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs, în orice mod care nu este inclus în clasele precedente:
    • prin vânzări directe sau prin intermediul comis-voiajorilor
    • prin intermediul automatelor de vândut produse etc.
  • comerțul direct cu combustibil (ulei pentru încălzit, lemne de foc etc.), livrate la domiciliul clienților
  • activități de licitații desfășurate în afara caselor de licitații (cu amănuntul)
  • comerțul cu amănuntul prin comisionari (în afara magazinelor)

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 4799 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 3250 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor