Această clasă include:

  • comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs, în orice mod care nu este inclus în clasele precedente:
    • prin vânzări directe sau prin intermediul comis-voiajorilor
    • prin intermediul automatelor de vândut produse etc.
  • comerțul direct cu combustibil (ulei pentru încălzit, lemne de foc etc.), livrate la domiciliul clienților
  • activități de licitații desfășurate în afara caselor de licitații (cu amănuntul)
  • comerțul cu amănuntul prin comisionari (în afara magazinelor)