Această clasă include:

  • vânzarea cu amănuntul de produse lactate și ouă
  • vânzarea cu amănuntul de alte produse alimentare n.c.a.