Această clasă include:

  • comerțul cu ridicata al minereurilor metalice feroase și neferoase
  • comerțul cu ridicata al metalelor feroase și neferoase, în formă primară
  • comerțul cu ridicata al semifabricatelor din metale feroase și neferoase n.c.a
  • comerțul cu ridicata al aurului și altor metale prețioase

Clasă CAEN 4672 exclude:

  • comerțul cu ridicata al deșeurilor de metal, vezi CAEN 4677