Această clasă include:

 • decontaminarea solului și a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode mecanice, chimice sau biologice
 • decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare și terenul aferent
 • decontaminarea și curățarea apelor de suprafață în urma poluării accidentale, de exemplu prin colectarea poluanților sau prin aplicarea de substanțe chimice
 • curățarea petelor de țiței și a altor poluanți de pe sol, de pe suprafața apei, din oceane și mări, inclusiv zonele costiere
 • lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb și a altor materiale toxice
 • alte activități specializate de control al poluării

Clasă CAEN 3900 exclude:

 • combaterea dăunătorilor din agricultură, vezi CAEN 0161
 • purificarea apei în scopul alimentării cu apa ,vezi CAEN 3600
 • tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, vezi CAEN 3822
 • măturarea și stropirea străzilor etc., vezi CAEN 8129