Această clasă include demontarea mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile de orice fel (automobile, nave, computere, televizoare și alte echipamente).

Clasă CAEN 3831 exclude:

  • eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deșeurile nocive, vezi CAEN 3822
  • demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obține părți/piese destinate revânzării, vezi secțiunea G