Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 3812


Colectarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 3812 - Colectarea deseurilor periculoase

Această clasă include colectarea deșeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deșeuri incluzând substanțe explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infecțioase sau alte substanțe și preparate nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea și etichetarea deșeurilor în vederea transportului.

Această clasă include:

 • colectarea deșeurilor periculoase, cum ar fi:
  • uleiul uzat provenit de la nave și garaje
  • deșeuri periculoase de natură biologică
  • deșeuri nucleare
  • baterii uzate etc
 • activitatea de expoatare a stațiilor de transfer a deșeurilor periculoase

Clasă CAEN 3812 exclude:

 • decontaminarea și curățarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi CAEN 3900

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 3812 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 100 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3812 - Colectarea deseurilor periculoase