Această clasă include colectarea deșeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deșeuri incluzând substanțe explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infecțioase sau alte substanțe și preparate nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea și etichetarea deșeurilor în vederea transportului.

Această clasă include:

 • colectarea deșeurilor periculoase, cum ar fi:
  • uleiul uzat provenit de la nave și garaje
  • deșeuri periculoase de natură biologică
  • deșeuri nucleare
  • baterii uzate etc
 • activitatea de expoatare a stațiilor de transfer a deșeurilor periculoase

Clasă CAEN 3812 exclude:

 • decontaminarea și curățarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi CAEN 3900