Această clasă include:

  • vânzarea către utilizatori a gazelor, prin conducte magistrale
  • activități ale broker-ilor sau agenților care intermediază vânzarea gazelor, prin sisteme de distribuție a gazelor administrate de alții

Clasă CAEN 3523 exclude:

  • vânzarea cu ridicata a combustibililor gazoși, vezi CAEN 4671
  • vânzarea cu amănuntul a gazelor îmbuteliate, vezi CAEN 4778
  • vânzarea directă a combustibilului, vezi CAEN 4799