Această clasă include:

  • producerea de mașini pentru fabricarea pastei celulozice pentru hârtie
  • producerea de mașini pentru fabricarea hârtiei și cartonului
  • producerea de mașini pentru fabricarea articolelor din hârtie sau carton