Această clasă include:

 • fabricarea mașinilor de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat, acționate manual sau electric:
  • palane de ridicare și macarale, trolii, cabestane și vinciuri
  • macarale, poduri rulante, suporturi suspendate de prindere, macarale portal, etc.
  • utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau nu, de tipul celor folosite în fabrici (inclusiv cărucioare și roabe)
  • manipulatori și roboți industriali specializați pentru operații de ridicare, manipulare, încărcare sau descărcare
 • fabricarea de conveioare, teleferice etc.
 • fabricarea de lifturi, scări și trotuare rulante
 • fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare și manipulare

Clasă CAEN 2822 exclude:

 • fabricarea de roboți industriali pentru utilizări multiple, vezi CAEN 2829
 • fabricarea de elevatoare și transportoare cu acționare continuă, pentru utilizare în subteran, vezi CAEN 2892
 • fabricarea de cupe mecanice, excavatore și încărcătoare cu cupe, vezi CAEN 2892
 • fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferată și automacarare, vezi CAEN 3011, CAEN 3020
 • instalarea lifturilor și scărilor rulante, vezi CAEN 4329