Această clasă include fabricarea de becuri și lămpi pentru iluminatul electric și părți componente ale acestora (cu excepția învelișurilor din sticlă pentru becuri electrice); accesorii pentru dispozitive electrice pentru iluminat (cu excepția dispozitivelor pentru circuitele de cabluri electrice).

Această clasă include:

 • fabricarea de lămpi electrice cu descărcare, cu incandescență, cu fluorescență, cu raze ultraviolete, infrarosii, etc;
 • fabricarea de accesorii și becuri
 • fabricarea de echipamente de iluminat fixate pe plafon (lustre)
 • fabricarea de candelabre
 • fabricarea de lămpi de birou
 • fabricarea de seturi de iluminat pentru brazii de Crăciun
 • fabricarea de șeminee electrice
 • fabricarea de lanterne
 • fabricarea delămpi electrice împotriva insectelor
 • fabricarea de felinare (de exemplu felinare cu carbid, electrice, cu gaze, cu benzină, cu petrol lampant)
 • fabricarea reflectoarelor
 • fabricarea de dispozitive pentru iluminatul stradal (cu excepția semnalizatoarelor de trafic)
 • fabricarea de echipament de iluminat pentru mijloace de transport (de exemplu pentru autovehicule, avioane, bărci)

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea de echipamente de iluminat nonelectrice

Clasă CAEN 2740 exclude:

 • fabricarea de componente din sticlă pentru dispozitivele de iluminat, vezi CAEN 2319
 • fabricarea de dulii de lămpi, vezi CAEN 2733
 • fabricarea de ventilatoare de plafon sau de baie cu dispozitive de iluminat integrate, vezi CAEN 2751
 • fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare și echipamente de semnalizare pietonală, vezi CAEN 2790
 • fabricarea de firme electrice, vezi CAEN 2790