Această clasă include:

  • fabricarea de nituri, șaibe și produse similare nefiletate
  • fabricarea de produse filetate
  • fabricarea de buloane, șuruburi, piulițe și produse similare filetate