Această clasă include:

  • fabricarea de lacăte, zăvoare, chei, balamale și alte articole similare, articole de feronerie pentru clădiri, mobilier, vehicule etc