Această clasă include:

  • fabricarea de structuri metalice pentru construcții și părți componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu zăbrele, poduri etc.)
  • fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat și manevrat, etc.)
  • fabricarea de construcții prefabricate din metal:
    • barăci metalice, elemente modulare pentru expoziții etc.

Clasă CAEN 2511 exclude:

  • fabricarea părților componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi CAEN 2530
  • fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată, vezi CAEN 2599
  • fabricarea secțiunilor de nave, vezi CAEN 3011