Această clasă include:

  • fabricarea pieselor turnate din metale neferoase (exclusiv metale ușoare)
  • fabricarea pieselor turnate din metale prețioase
  • turnarea prin injecție a pieselor din metale neferoase