Această clasă include:

  • producția metalelor prețioase de bază
  • producția și rafinarea metalelor prețioase în formă brută sau prelucrată: aur, argint, platină etc., din minereu și deșeuri
  • producția aliajelor din metale prețioase
  • producția semifabricatelor din metale prețioase
  • producția de metale comune, argintate
  • producția de metale comune sau argint, aurite
  • producția de platină precum și de metale comune, aur sau argint, platinate

Această clasă include de asemenea:

  • fabricarea prin tragere a firelor din metale prețioase
  • fabricarea foițelor din metale prețioase prin laminare

Clasă CAEN 2441 exclude: