Această clasă include:

  • fabricarea tuburilor și țevilor cu secțiune circulară sau rectangulară și a țaglelor cu secțiune circulară pentru prelucrări ulterioare prin laminare la cald, extrudare la cald sau prin alte tehnologii de prelucrare la cald a unui produs intermediar, produs ce poate fi sub formă de bară sau bloc obținut prin laminare la cald sau turnare continuă
  • fabricarea țevilor și tuburilor din semifabricate laminate și extrudate la cald, prin procese de laminare sau tragere la rece a țevilor și tuburilor cu secțiune circulară și prin tragere la rece numai pentru țevi și tuburi cu secțiune rectangulară și profile tubulare
  • fabricarea tuburilor și țevilor cu diametrul exterior de peste 406,4 mm, formate la rece din produse plate laminate la cald, sudate longitudinal sau elicoidal
  • fabricarea de tuburi și țevi cu secțiune circulară având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, prin formare continuă la rece sau la cald din produse plate obținute prin laminare la cald sau rece, sudate longitudinal sau elicoidal și a tuburilor și țevilor cu secțiune rectangulară, obținute prin formare continuă la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece și sudate longitudinal
  • fabricarea tuburilor și țevilor de precizie, sudate longitudinal, având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, obținute prin formare la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece, destinată prelucrărilor ulterioare (laminare, tragere sau formare la rece) pentru obținerea de țevi și profile rectangulare
  • fabricarea de flanșe plate și flanșe cu guler forjate realizate prin prelucrarea produselor din oțel laminate la cald
  • fabricarea fitingurilor ce se montează prin sudură (coturi, reducții), realizate prin forjarea tuburilor de oțel laminate la cald
  • fitinguri filetate și alte fitinguri de oțel nesudate pentru tuburi sau țevi

Clasă CAEN 2420 exclude:

  • fabricarea tuburilor și țevilor din oțel, fără sudură, prin turnare centrifugală, vezi CAEN 2452