Această clasă include:

  • fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcții:
    • dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, țevi, stâlpi
  • fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri și construcții industriale