Această clasă include:

  • fabricarea de clincher și ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură și ciment superfosfatic

Clasă CAEN 2351 exclude:

  • fabricarea mortarelor și a betoanelor refractare, vezi CAEN 2320
  • fabricarea betoanelor și mortarelor gata preparate și a betoanelor și mortarelor uscate, vezi CAEN 2363, CAEN 2364
  • fabricarea articolelor din ciment, vezi CAEN 2369
  • fabricarea de ciment stomatologic, vezi CAEN 3250