Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrișul, piatra sau argila.

Această clasă include:

  • fabricarea de mortare, betoane refractare și alte materiale refractare analoage
  • fabricarea de produse ceramice refractare:
    • produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu
    • cărămizi refractare, blocuri și dale, etc.
    • retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, țevi, etc.

Această clasă include de asemenea:

  • fabricarea articolelor refractare ce conțin magnezită, dolomită, sau cromită