Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 2320


Fabricarea de produse refractare

Cod CAEN 2320 - Fabricarea de produse refractare

Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrișul, piatra sau argila.

Această clasă include:

  • fabricarea de mortare, betoane refractare și alte materiale refractare analoage
  • fabricarea de produse ceramice refractare:
    • produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu
    • cărămizi refractare, blocuri și dale, etc.
    • retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, țevi, etc.

Această clasă include de asemenea:

  • fabricarea articolelor refractare ce conțin magnezită, dolomită, sau cromită

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 2320 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 50 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 2320 - Fabricarea de produse refractare