Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 2016


Fabricarea materialelor plastice in forme primare

Cod CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare

Această clasă include fabricarea de rășini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili; mixturi și amestecuri de rășini, pe bază de comandă precum și fabricarea rășinilor sintetice.

Această clasă include:

 • fabricarea de materiale plastice în forme primare:
  • polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil și acrilice
  • poliamide
  • rășini fenolice și epoxidice și poliuretan
  • rășini alchidice și poliesterice și polieteri
  • siliconi
  • modificatori ionici pe bază de polimeri

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea celulozei chimice și a derivatelor sale

Clasă CAEN 2016 exclude:

 • fabricarea fibrelor, filamentelor și firelor textile (artificiale și sintetice), vezi CAEN 2060
 • reciclarea produselor din material plastic, vezi CAEN 3832

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 2016 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 100 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare