Această clasă include fabricarea de rășini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili; mixturi și amestecuri de rășini, pe bază de comandă precum și fabricarea rășinilor sintetice.

Această clasă include:

 • fabricarea de materiale plastice în forme primare:
  • polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil și acrilice
  • poliamide
  • rășini fenolice și epoxidice și poliuretan
  • rășini alchidice și poliesterice și polieteri
  • siliconi
  • modificatori ionici pe bază de polimeri

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea celulozei chimice și a derivatelor sale

Clasă CAEN 2016 exclude:

 • fabricarea fibrelor, filamentelor și firelor textile (artificiale și sintetice), vezi CAEN 2060
 • reciclarea produselor din material plastic, vezi CAEN 3832