Această clasă include:

  • lucrări de legătorie, probe de tipar și servicii de post tipărire ca servicii conexe ale activității de tipărire, ca de exemplu lucrări de legătorie și finisare a cărților, broșurilor, revistelor, cataloagelor, etc. prin: pliere, tăiere, ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, tăiere și aranjare a paginilor, încleiere, colaționare, însăilare, aurire, legare în spirală și legare cu fire de material plastic
  • lucrări de legătorie și finisare a hârtiei tipărite sau a cartonului tipărit prin pliere, gofrare, perforare, ștanțare, profilare, încleiere, laminare
  • servicii de finisare pentru CD-ROM-uri
  • servicii de personalizare a articolelor de corespondență cum ar fi: personalizare, pregătirea plicurilor
  • alte activități de finisare ca de exemplu: poansonare, gravare sau marcare, copiere în alfabetul Brille